Thank you for play 7 vien ngoc rong games. Y8 Game is the best collection of Y8 Games. We are collecting best games from www.y8.com (Y8.com is a large directory of free flash games) every day so please bookmark y8game.org and come back! Play Your Favorite Y8 Game Right Now...
 
Home page / 7 vien ngoc rong Games

Play 7 vien ngoc rong games

Play 7 vien ngoc rong games full screen
Type: Action1 Player
Bộ truyện 7 viên ngọc rồng nổi tiếng nay đã được chuyển thể thành game flash. Chọn nhân vật bạn muốn, rồi chọn nhân vật của máy. Sau đó chọn mức độ dễ hay khó: Easy, Medium, Hard rồi click Fight để chơi. Giữ phím A để luyện chưởng, phím Space để nhảy, S đá, D đấm, F để bay, E vận công và các mũi tên để di chuyển

Code for insert your blog
7 vien ngoc rong Games - Play 7 vien ngoc rong Games - at Y8Game.Org
 
 
 Statistics
 Total games: 10167
 Total categories: 295
 New games: 0
 Categories
1 Player (10043)
2 Players (157)
3D (59)
Action (1706)
Addition (3)
Adventure (609)
Advergames (282)
Aircraft (153)
Al Qaeda (2)
Alien (128)
Animal (1072)
Ant (12)
Arcade (570)
Arkanoid (41)
Army (55)
Asteroids (19)
Baby (10)
Bag (1)
Balance (45)
Balancing (87)
Ball (382)
Balloons (96)
Bananas (13)
Baseball (24)
Basketball (52)
Bear (58)
Beast (5)
Beat (3)
Beat 'Em Up (113)
Bee (35)
Beer (11)
Bicycle (37)
Billiards (16)
Bin Laden (3)
Birds (132)
Bizarre (1)
Blood (167)
Board Game (19)
Boat (86)
Bomb (142)
Bomberman (30)
Bounce (84)
Bow (75)
Bowling (12)
Boxing (42)
Boy (169)
Bricks (12)
Bubbles (61)
Bumper Cars (4)
Bunny (64)
Burger (9)
Canon (65)
Car (319)
Cards (45)
Casino (12)
Castle (36)
Cat (138)
Chasing Game (40)
Chess (5)
Chicken (47)
 >>>  More category

Copryight © 2010 Y8 Game - y8 games - Phim Vo Thuat New Games 1000 Games Strategy Games Shooting Games Hello Kitty Games Doc truyen Shop quan ao Truyen kinh di